• About Us

    O Nama

2002

Svako ko ima imalo veze sa razvojem elektronike je vjerovatno koristio toner i kiselinu za razvoj svojih prototipova. Naša priča, ustvari, je i počela na isti način. Nakon završenog fakulteta, naš osnivač - Nihad Hodžić, je razvijao svoj prvi elektronski proizvod i tu je bio prvi susret sa štampanim pločicama odnosno tehnologijom njihove izrade. Naravno, iako su to bile relativno jednostavne pločice, bilo je potrebno vremena da bi se steklo iskustvo kako bi se dobile funkcionalne pločice.

2002 - 2012

U periodu od 2002 - 2012 godine, firma se razvijala postepeno a samim i tim i naši proizvodi su bili sve više tehnološki zahtjevniji te nismo mogli koristiti "primitivnu" tehniku izrade pločice nego smo ih poručivali od drugih PCB proizvođača. Ispred nas se nakon toga postavio jedan veliki problem tj. izazov - kako brzo dobaviti PCB za naš razvoj obzirom da u BIH nismo imali PCB proizvođača a procedura dobave istih je trajala nekoliko sedmica. Za to vrijeme imali smo "prazan hod" naših inženjera u razvoju.

Iz tih smo razloga, 2014 godine nabavili profesionalnu opremu za izradu prototipova štampanih ploča što je uveliko riješilo naše probleme u razvoju i čekanja.

2015-2016

Daljim razvojem poslovanja i analizirajući tržište PCB u regiji i Europi, donijeli smo odluku da započnemo sa profesionalnom proizvodnjom PCB. U periodu 2015-2016 investirali smo u izgradnju objekta i potrebne infrastrukture za PCB proizvodnju a početkom 2017 zaključili smo sporazum o kupovini kompletne opreme i "know-how" od Heinen Elektronik (Haan Germany). Nakon toga krenuli smo u kontinuirano povećavanje nivoa kvaliteta naših proizvoda kao i znanja naših uposlenika, kojih je danas 40.

Naša ulaganja u nove tehnologije, kao i poboljšavanje i optimizacija procesa, su kontinuirana.

2014-2017

Od 2014 godine primjenjujemo IPC standarde a od 2017 godine smo uskladili praćenje kvalitete u skladu sa ISO 9001:2015.

2017-Danas

Danas je Tring doo profesionalni proizvođač štampanih ploča sa godišnjim kapacitetom od cca 10.000 m2 jednostanih, dvostranih i višeslojnih ploča i pouzdan partner u oblasti proizvodnje PCB.

Naša misija je da omogućimo našim klijentima najbolji kvalitet usluge u zahtjevanom vremenu.

Sarađujemo sa najboljima da bi ponudili najbolje